Welkom bij Scouting Hasselo

Scouting Hasselo
Jean Louis Pisuissestraat 46
7558 LS Hengelo
074-277 4530

Een berichtje van de Groepsbegeleider

Geplaatst op 22 september 2014 door Marieke Groot Zevert

I hurried into the local department store to grab1 H12-211 pdf Itcertpasses some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much Itexamplan Salesforce ADM 201 Study Material to do. Chirsmas CCNA Security 210-260 PDF was beginning Itcertpasses to become such a drag. I kinda wished that Cisco 300-209 study guide I could just sleep through Chirsmas. But I H12-211 pdf hurried the best I CCNA Security 210-260 PDF could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 H12-211 pdf them. Cisco 300-209 study guide I found myself Salesforce ADM 201 Study Material in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little Itexamplan boy CCNA Security 210-260 PDF about 5 holding a lovely Cisco 300-209 study guide doll.He Salesforce ADM 201 Study Material kept touching6 her hair and he held her so gently. I CCNA Security 210-260 PDF could not seem to help myself. I just Itcertpasses kept loking over at the little boy and wondered who the doll was 101-400 vce for. I watched him turn to a woman and Salesforce ADM 201 Study Material he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that Cisco 300-209 study guide you don’t 101-400 vce have enough money for it.” The aunt told Cisco 300-209 study guide the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other CCNA Security 210-260 PDF things and would be back in a few minutes. And then Itcertpasses Cisco 300-209 study guide Salesforce ADM 201 Study Material Cisco 300-209 study guide she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who Salesforce ADM 201 Study Material the doll was Itexamplan for. He said, Itexamplan “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that 101-400 vce Santa would bring it. “I told him that maybe Santa was Salesforce ADM 201 Study Material going to H12-211 pdf bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the Itcertpasses doll Itcertpasses to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked 101-400 vce at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then Itexamplan the boy looked at me again and said, CCNA Security 210-260 PDF “I told my Daddy to tell my Mama Salesforce ADM 201 Study Material 101-400 vce not to go yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he Itcertpasses asked me if i wanted to Itexamplan see his Cisco 300-209 study guide picture. I told him I’d Salesforce ADM 201 Study Material love to. Cisco 300-209 study guide He pulled out some picture he’d had taken at H12-211 pdf 101-400 vce the CCNA Security 210-260 PDF H12-211 pdf front of the store. He said, “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I Itexamplan love my Mama so Itexamplan very much and Itcertpasses I wish she dind not have to leave CCNA Security 210-260 PDF me.But Daddy says she will need to be with 101-400 vce my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown 101-400 vce so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled Salesforce ADM 201 Study Material out a handful of Itexamplan Itexamplan Itcertpasses bills. I asked Salesforce ADM 201 Study Material Itexamplan the CCNA Security 210-260 PDF CCNA Security 210-260 PDF little boy, “Shall we count that miney Itcertpasses one more time?” He grew H12-211 pdf excited and said, “Yes,I Salesforce ADM 201 Study Material CCNA Security 210-260 PDF just Salesforce ADM 201 Study Material know it has to be enough.” So I slipped my money 101-400 vce in with his and we began H12-211 pdf to Itexamplan count it . Of Itexamplan course it was plenty for the doll. He softly said, Itcertpasses Salesforce ADM 201 Study Material “Thank you Jesus Cisco 300-209 study guide for Itcertpasses giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give Cisco 300-209 study guide me enough money H12-211 pdf CCNA Security 210-260 PDF Cisco 300-209 study guide to buy this doll so Mama can take Itcertpasses H12-211 pdf it with her to CCNA Security 210-260 PDF give 101-400 vce 101-400 vce my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him Itexamplan give for enough to buy my Mama Itcertpasses a white rose, but Cisco 300-209 study guide I didn’t ask him, but he gave CCNA Security 210-260 PDF me enough to buy H12-211 pdf the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes 101-400 vce the aunt came back Itexamplan CCNA Security 210-260 PDF and I wheeled my Salesforce ADM 201 Study Material cart away. I H12-211 pdf 101-400 vce could not keep from thinking about the little 101-400 vce boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than 101-400 vce when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier Itcertpasses about a drunk driver hitting a 101-400 vce car and killing7 a little girl and the Mother was H12-211 pdf in serious Cisco 300-209 study guide condition. The family was deciding Cisco 300-209 study guide on whether to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later Salesforce ADM 201 Study Material I read in the paper where the family had disconnected the life support Itexamplan Cisco 300-209 study guide and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that H12-211 pdf day, I could H12-211 pdf not help myself and I went H12-211 pdf out and bought aome white roses and took them to the funeral home where CCNA Security 210-260 PDF the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of Itcertpasses the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

“Mijn clubje” Scouting Hasselo!!

 Voor iedereen die mij niet kent: sorry! Ik had graag gewild dat dit wel het geval zou zijn. En ik wil er alles aan doen zodat je mij vanaf nu wel kent. Dus ik begin nu met wat ik misschien al veel eerder had moeten doen. Ik ben Bart Stam, 43 jaar, getrouwd en vader van twee dochters (de allerliefsten van de hele wereld!!) en ik woon in … Deventer. Ik ben binnen Scouting Hasselo groepsbegeleider en praktijkbegeleider.

Ongeveer 15 jaar geleden woonde ik nog in Hengelo en was ik op zoek naar een scoutinggroep waar ik leiding kon geven. Ik trof twee mensen van Scouting Hasselo in een zaak in Hengelo en zij nodigden mij uit te komen kijken. Vanaf dat moment ben ik gebleven. Eerst bij de Scouts, 2 jaar later bij de Explorers. En nu, nu woon ik al 11 jaar in Deventer. Elke vrijdag rij ik naar Hengelo om de Explorers te draaien en dat deed ik tot vorig jaar met veel plezier.

Ik merkte in het seizoen 2012-2013 dat het een opgave begon te worden en dat maakt dat ik vorig seizoen voor het laatst de Explorers heb gedraait. Mijn tijd is geweest en nu is de tijd voor ‘nieuwe’ mensen deze taak op zich te nemen. Maar ik ga niet helemaal weg, ik blijf nog wel even hangen, ik ben nog niet klaar met “mijn clubje” Scouting Hasselo.

Scouting Hasselo ken ik als een groep waar kinderen spelenderwijs sociale, emotionele, verstandelijke en fysieke uitdagingen aan kunnen en mogen gaan. Dat is iets waar ik mij de afgelopen 3-3,5 jaar, in mijn functie als groepsbegeleider en met een heel team aan leidinggevenden en bestuursleden overigens, voor ingespannen heb om dat te behouden en te bevorderen. Ik probeer toe te zien op hoe teams vorm geven aan het scoutingspel, te kijken naar hoe teams functioneren en aan welke trainingen een team of individuele leidinggevende behoefte heeft.

Er staan nu teams met goede leidinggevenden. Bijna iedere leidinggevende is gekwalificeerd of bezig zijn/haar kwalificatie te behalen. We hebben net een nieuwe leidster geïnstalleerd bij de welpen waardoor elk team, van de Bevers tot en met de Scouts, allemaal teams zijn bestaande uit mannen en vrouwen. Voor deze speltakken is het bijna noodzakelijk zowel mannen als vrouwen in het team te hebben gezien de leeftijd van de jeugdleden. En dat, beste mensen, dat hebben we toch maar mooi gefixt met elkaar.

Graag wil ik één speltak speciaal belichten; de Bevers. Afgelopen seizoen ben ik begonnen met de vraag te stellen aan ieder team “wat is voor jullie het na te streven ledenaantal voor aankomend seizoen”? Bij hen was het antwoord “8 maar we gaan voor 10”. Het laatste getal werd lachend medegedeeld. Alsof zij dachten dat het een utopie was en dat 8 misschien al te hoog gegrepen was. Maar … ze hebben tegenwoordig 10 jeugdleden!! En niet geheel onbelangrijk om te weten, ze zijn vorig seizoen met 2 jeugdleden begonnen.

Daarnaast is datzelfde team begonnen met 2 leiders, Lisa en Daniël, in het seizoen 2013-2014. En ook in het leidersteam is het aantal verdubbeld. Thymo en Lisanne hebben het team versterkt in afgelopen seizoen. Thymo vanuit de groep en Lisanne vanuit een maatschappelijke stage. Voor dit team neem ik graag mijn petje af. Ik vind het een prestatie wat zij in het afgelopen jaar hebben bewerkstelligd en ik hoop dat ze de ingeslagen koers kunnen vasthouden. CHAPEAU!!

Door omstandigheden dreigde er voor het seizoen 2014-2015 geen scoutsleiding meer te zijn. Daar is gelukkig ook een oplossing voor gevonden. Echter het zou kunnen zijn dat er naar meerdere zaken gekeken moet worden. Hierover zijn nog gesprekken gaande. Voor hen die zich hiervoor inzetten: CHAPEAU!!

En, zo blijkt, een scoutinggroep draaien blijft maatwerk. En dat maatwerk wordt door iedereen binnen onze vereniging geleverd, geen enkele uitzondering en ieder doet dat op zijn of haar manier. De een draait elke week de opkomsten met zijn of haar clubje kids, de ander levert zijn aandeel met financiële verslagen en is druk met bankzaken rond te krijgen. En ik ben daar trots op. Ik vind dat mooi, gaaf, geweldig en tof dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het vormen van Scouting Hasselo.

En er staat nog zoveel op de rol waar wij als Scouting Hasselo mee bezig willen. Zo willen wij in het nieuwe seizoen verder gaan met een hele duidelijke, doorlopende leerlijn door de speltakken vlechten. Wat kan een Bever (5-7 jarige) en hoe krijgen wij die uiteindelijk op het niveau van een Explorer (15-18 jarige)? Dat een 5 jarige Bever in 2014 niet hetzelfde kan en doet als een Explorer in 2014 is een vast gegeven. Maar door die Bever in 2014 de uitdaging, de kennis en de mogelijkheden te geven is hij/zij in staat om in 2024 een goede Explorer te zijn. En nu denk je ’10 jaar, dat is een eind weg’. Nee hoor, geloof me. Ik besteed al meer dan 10 jaar aandacht, vanuit Deventer, aan Scouting Hasselo en die jaren vlogen voorbij.

Aan iedereen die betrokken is of is geweest bij Scouting Hasselo, jong of oud, kind of ouder, leiding of jeugdlid, groepsbestuur of bestuur van de beheersstichting: ik zeg het te weinig en ik zal het vaker willen zeggen. Dank jullie wel voor jullie inzet, voor jullie gedrevenheid, voor alle gesprekjes voor of na de opkomsten waar ik soms gewoon aanwaai, voor de zomerkampen die ik mag bezoeken, voor het feit dat ik een luisterend oor mag zijn daar waar nodig. Dank, dank, dank!!!

Het zijn jullie allemaal die mij het gevoel geven dat Scouting Hasselo “mijn clubje” is … en blijft!!!

Dank!!

Bart Stam

Groepsbegeleider Scouting Hasselo

IMG_2484.JPG

test