Welkom bij Scouting Hasselo

Scouting Hasselo
Jean Louis Pisuissestraat 46
7558 LS Hengelo
074-277 4530

Lid worden?

Dat kan!

Een aantal keren kijken/meedoen is altijd mogelijk.

Je kunt je opgeven via Bianca van Beers,
Tel: 06-48260640
of via bianca@scoutinghasselo.nl.

De contributie bedraagt vanaf 1-1-2021 €28,50 per kwartaal.

Lidmaatschap

Bij aanmelding van een nieuw lid dient het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden door de ouders / verzorgers voor het automatisch incasseren van de contributie.

Contributie-betaling

De contributie wordt één keer per kwartaal door middel van automatische incasso geïnd. De incassodata zijn 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. Vallen deze data in een weekend dan gaat de automatische incasso naar de vrijdag voorafgaand aan bovengenoemde data. Van leden die lid worden kort na de incassodatum zal aan het eind van een kalenderkwartaal een extra incasso plaatsvinden.

Opzegging

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de Stichting Scouting Hasseler Es, bij voorkeur via e-mail ledenadministratie@scoutinghasselo.nl of aan de heer D. Hiemstra, ledenadministratie Vereniging Scouting Hasselo, p/a Wilhelminastraat 44-22, 7511DP Enschede.
Opzeggen dient per de eerste dag van de kalendermaand te geschieden, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Tussentijds opzeggen zal worden aangemerkt als een opzegging per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met inachtneming van één maand opzegtermijn.

test